X
!

SAJNÁLATTAL TÁJÉKOZTATJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET, HOGY A VELEMI OTTHON  2012. MÁRCIUS 31-ÉN BEZÁRTA KAPUIT ÉS JELENLEG NEM TUD GYERMEKEKET FOGADNI!

PRAKTIKUM EGY CAMPHILLBEN

Útmutatás Camphill közösségekben praktikumát tervező diákok részére

A Camphill közösségek mindig is nyitottak voltak a Waldorf mozgalommal szemben és örömmel vállalták szociális praktikumukra érkező tanulók fogadását, mert ezt igen fontos és a nevelés lényeges elemének tekintik. Amikor egy Camphill közösség egy vendéget fogad, és ez különösen érvényes a praktikumukra érkező Waldorf diákokra, mindig abból indulnak ki, hogy az adott személy pontosan tudja, hogy hova érkezik és hogy a praktikum ideje alatt a célja a Camphill közösségekben a közösségi élet és az ott végzett munka átélése, nem pedig egy vagy két hét szabadság. A vendégeknek pedig meg kell érteniük, hogy egy Camphill közösségben az adott vendég segítségére nincsen olyan égető szükség, és a vendégeknek el kell fogadniuk azt, hogy a közös munka és élet a Camphill közösségek alapja és ennek szabályait mindenkinek, aki ott él, el kell fogadnia és be kell tartania. Ha ez nem történik meg, akkor a vendég jelenlétével inkább hátráltatja a közösséget, mintsem segítené azt. Nem véletlen, hogy azok, akik ezt megértették és ezek szerint éltek és dolgoztak egy Camphill közösségben, általában életre szóló barátságok köttettek.

Ezért minden Waldorf diáknak, így azoknak is akik Magyarországról külföldi Camphill közösségekbe utaznak praktikumuk elvégzésére, célszerű, hogy a fogadó ország nyelvét legalább társalgási szinten értsék, azaz lehessen velük beszélni, mert ellenkező esetben ez igen sok kényelmetlenséget okoz, és egyértelműen oda vezet, hogy a vendég diák a sok félreértés miatt nem érzi jól magát.

Az utóbbi években a Magyarországi Camphill Egyesület közvetítésével külföldre utazott diákokkal kapcsolatban több panasz is érkezett a fogadó fél részéről. Ennek elkerülésére a következőkben összefoglaljuk azokat a szabályokat, melyek betartása nélkül nem lehet elképzelni, hogy mind a fogadó Camphill és a praktikumát végző diák is elégedett legyen. Az elmúlt években a külföldi Camphill közösségek többek között azt kifogásolták, hogy a diák alkoholt iszik a közösség területén, délig alszik, nem lehet rávenni, hogy a többiekkel együtt kelljen, nem vesz részt a közös munkában, stb.

A szabályok:

A következőkben azokat a szabályokat ismertetjük, amelyek egy Camphill közösségbe a érkező vendégekre, így a praktikumára érkező diákokra is – korra, nemre és hovatartozásra való tekintet nélkül – érvényesek. Kérjük a tanár kollégákat, hogy tanulóikat készítsék fel ezekre, hogy a kellemetlenségeket és félreértéseket a jövőben el lehessen kerülni.

Az alap: Amikor egy Camphill közösségbe érkezik valaki, akkor egy olyan helyre jön, ahol fogyatékos emberekkel él majd életközösségben. Mivel a gyógyító nevelő munka alapja a ritmus és az egész közösségi élet erre épül, ezeken a helyeken mindenkitől elvárják, hogy a közösség napi ritmusát felvegye és ebben a ritmusban a közösség tagjaival együtt éljen és dolgozzon, így pl. reggel a közösséggel együtt keljen fel, majd együtt reggelizzen, ebédeljen és vacsorázzon, a munkahelyekre időben érkezzen, stb. Továbbá fontos, hogy:

  1. A közösség szokásait és szabályait ismerje meg, azokat tartsa is be, vagyis tekintse magára nézve kötelezőnek. Fontos tudni, hogy egy Camphill közösségben nincs alkohol fogyasztás, nincs TV nézés, és nincs dohányzás sem. (Leszámítva az erre a célra kialakított munkatársi klubszobákat vagy helységeket, ami országonként változhat.)

  2. Legyen felkészülve arra, hogy egy életközösségben fog élni és annak szabályait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

  3. Beszélje a fogadó ország, közösség nyelvét, vagyis lehessen vele beszélgetni.

  4. Ismerje a Camphill mozgalom lényegét és azt, hogy milyen munka folyik egy Camphill otthonban.

  5. A környezete és a természet felé legyen igényes és érzékeny.

  6. Ismerje valamennyire a fogyatékosságokat és legyen kész fogyatékos emberekkel való együttműködésre ill. nekik történő segítségnyújtásra.

  7. Az osztálytanítója (vagy esetleg a szülő) telefonon mindenkor elérhető legyen, ezeket a telefonszámokat a diák vigye magával és adja le a házszülőknek.

  8. Amennyiben a gondos felkészülés ellenére a közös munka és élet nem megy, akkor legyen kész arra, hogy a házszülők kérésére hazautazik, ennek a lehetőségét már a kiutazáskor biztosítani kell. (Repülőjegy esetleges átbookolása, stb.)

  9. Minden kiutazónak teljes körű betegség- és baleset biztosítással kell rendelkeznie.

Reméljük, hogy ezzel segíthettünk a praktikumok sikeres és hasznos eltöltésben. Ha további kérdése van akkor a Magyarországi Camphill Egyesület örömmel segít. Kapcsolatfelvétel a „Kapcsolat” oldalon keresztül.