X
!

SAJNÁLATTAL TÁJÉKOZTATJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET, HOGY A VELEMI OTTHON  2012. MÁRCIUS 31-ÉN BEZÁRTA KAPUIT ÉS JELENLEG NEM TUD GYERMEKEKET FOGADNI!

A GYÓGYÍTÓ NEVELÉS

Dr. Karl Könignek, az első Camphill otthon alapítójának célja az volt, hogy az élet lelki és gyakorlati aspektusaiból olyan egységes oktatási, ökológiai és terápiás rendszert alkossanak meg a Camphill otthonok, amely a fogyatékos emberek egészséges lelki és testi fejlődésének alapjait adja meg. Ebből az elméletből kiindulva később számos otthont és iskolát hoztak létre, szerte a világban, amelyek a fogyatékos vagy beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeket teljes személyiségük fejlődésére koncentrálva próbálják visszavezetni a társadalomba. A gyógyító nevelésnek legjelentősebb és legismertebb képviselői – lakóotthonok, iskolák, napközi otthonok, oktatási központok, vagy műhelyek – ma mind emberismereti alapokon működnek.

Az ezredfordulón a világon már 120 Camphill Otthon és további 430 azonos elvi alapokon működő antropozófiai gyógyító központ és intézmény működött. Minden bürokratikus akadály ellenére a gyógyító nevelés és pedagógia a világban gyorsan tovább terjed, és folyamatosan nő az ilyen oktatással foglalkozó intézmények száma. A folyamatos térhódításnak és az elért sikereiknek a titkát a következőkben lehet röviden összefoglalni: a Camphill otthonokban az emberismereten alapuló élet zajlik. Az ezen alapuló kezelések és terápiák, a ritmusos és rendszeres napi élet, a családias, meleg, szeretetteljes gondoskodás és környezet, mind mind gyógyítólag hat a speciális segítségre szoruló gyermekre.

Az erőteljes fejlődés során kialakult a Camphillek hármas felépítése, amely lehetővé tette a sérült emberek életkorának megfelelő szétválasztását is. Gyermekek, fiatal felnőttek és felnőttek számára létrehozott Camphill közösségek születtek, ahol folyamatossá válhatott az a gyógyító nevelés, amelyet már a gyerekkorban megkezdtek. Ezt a rendszert kívánja Egyesületünk is meghonosítani Magyarországon.

A hármas felépítés a következőképpen néz ki:

1. A Gyermek Camphill

A gyermekek az adott ország törvényei alapján az iskolaköteleskor kezdetén kerülhetnek az intézménybe, ez általában 5 és 7 éves kor között kezdődik. Ezekben az intézményekben 12 osztályos Waldorf Iskola működik és minden gyermek, függetlenül értelmi sérülésének súlyosságától részt vesz az oktatásban. Itt folyik a legintenzívebb munka. Napi 14 órán keresztül folyamatos a gyógyító nevelés, vagyis délelőtt az iskolai oktatás, délután különböző egyéni és csoportos foglalkozások, terápiák keretében. A legnagyobb hangsúlyt a gyerekek lakóotthonában folytatott munkájára helyezik, melyet a házszülők vezetésével a gyerekek nevelői végeznek.

2. Az Ifjúsági Camphill

A gyermek Camphillekből a fiatalok a 12 osztályos iskola befejezése után 18 évesen kerülnek ezekbe az otthonokba, az ifjúsági Camphillek-be. Itt történik a különböző egyéni képességeknek megfelelő szakmák megtanulása és az előző években elért eredmények szinten tartása. Ugyanolyan rendszerben, családias közösségekben élnek, mint a gyermekotthonokban.

3. A Felnőtt Camphill és a Camphill farmok

25 éves kortól kerülhetnek ide a fiatalok. Az előző szinten elsajátított, megtanult tevékenységeket, itt naponta használják és dolgoznak. Ezeken a farmokon komoly munka folyik, ugyanis a farmok mint önellátó, önfenntartó gazdaságok működnek. Piacképes termékeket állítanak elő vagy termelnek meg, ilyenek pl.: tej, sajt, pékáruk, lekvár, biodinamikusan termelt gyümölcsök és zöldségek, gyógynövényekből készült krémek, vagy fából készült ajándéktárgyak és díszgyertyák.

Ebben a csodálatosan megtervezett és létrehozott rendszerben biztosított az a folyamatosság, amelyre egy sérült embernek szüksége van – a gyermekkortól az öregkor végéig. Életüket hasznosan, boldogan, mindennapjaiknak értelmet adva tölthetik el.