X
!

SAJNÁLATTAL TÁJÉKOZTATJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET, HOGY A VELEMI OTTHON  2012. MÁRCIUS 31-ÉN BEZÁRTA KAPUIT ÉS JELENLEG NEM TUD GYERMEKEKET FOGADNI!

A CAMPHILL MAGYARORSZÁGON

A Magyarországi Camphill Egyesületet a Fogyatékos és Sérült Gyermekekért 2001. október 16-án alapította meg 12 elhivatott ember, azért hogy Magyarországon legalább egy olyan fogyatékos gyermekotthon létesüljön, melyben a dolgozók az antropozófiai megismerés útján haladnak és az ott folyó munkájukhoz és a gyógyításhoz az ezen az úton megismert és megtanult életszemléletet és emberismeretet használják. Ezért olyan otthon vagy otthonok létrehozását tűzték ki célul, ahol a Camphill módszert, az u.n. gyógyító nevelést alkalmazzák.

Az Egyesület ugyanakkor, mint egy kehely, felajánlja magát arra, hogy az ilyen otthon vagy otthonok megszervezésével kapcsolatos kérdéseket hordozza és ebből a kehelyből nemcsak az első Magyarországi Camphill Otthon, hanem ezt követően minél több ilyen otthon és közösség megszülethessen. Ezért vállaljuk, hogy a szervezéssel, finanszírozással és projekt menedzseléssel kapcsolatos tennivalókat elvégezzük, ezzel megadva az otthonban dolgozni kívánóknak azt a szabadságot, hogy csak a hivatásuknak élhessenek.

Tudjuk, hogy Magyarországon is igen sokan érdeklődnek ez iránt a lehetőség iránt ill. tekintették életük részének ezt az életet, amit jól mutat az is, hogy rendszeresen több tucat magyar fiatal él és dolgozik már a világ különböző részein található Camphill intézményekben.

Amikor egy otthon megvalósult, akkor az Egyesület továbbra is segíteni kívánja azt működésében, üzemelésében és fennmaradásában, de csak olyan mértékben kíván belekapcsolódni az otthonban folyó munkába, amilyen mértékben az ott dolgozóknak erre szükségük van. A szabad döntés és munka jogát az Egyesület minden hazai Camphill közösség számára meg kívánja adni, azaz csak olyan jogokat és kötelezettségeket kíván felvállalni, melyek a közösségek önrendelkezését nem korlátozzák.

Őszintén reméljük, hogy ez a kezdeményezésünk számos támogatóra talál majd és sokan jelentkeznek, akik vagy segíteni kívánnak céljaink megvalósításában, a gyógyító nevelés meghonosításában vagy a leendő Camphill otthonokban szeretnének élni és dolgozni. Minden kezdeményezést örömmel veszünk és erőnkhöz mérten támogatunk.