X
!

SAJNÁLATTAL TÁJÉKOZTATJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET, HOGY A VELEMI OTTHON  2012. MÁRCIUS 31-ÉN BEZÁRTA KAPUIT ÉS JELENLEG NEM TUD GYERMEKEKET FOGADNI!

A VELEMI OTTHON

Csodálatos dolog, hogy miközben szerte a világban már közel 120 ilyen intézmény működik, ahol a speciális segítségre szoruló emberekhez ilyen új módon közelednek és ebben a korszerű szellemben nevelik, tanítják és gyógyítják őket, végre 2007. augusztus 25-én Magyarországon is megnyílhatott egy Camphill Gyermek Családi Otthon.

Ez a közösség most azokat a 6 és 10 év közötti speciális segítségre szoruló – autista és értelmi fogyatékos – gyermekeket várja, akiknek szülei felismerték, hogy gyermekük állapota olyan speciális gyógyító nevelési módszerek alkalmazását teszik szükségessé, amelyek az otthoni nevelés során nem biztosíthatóak. Ezért a szülők készek arra, hogy gyermekük Velemben egy gyógyító-nevelő közösségben éljen együtt a házszülőkkel, és az otthonba beköltöző segítı munkatársakkal.

A Velemi Camphill közösség által működtetni kívánt lakóotthonban a gyógyító nevelés nemzetközileg elismert módszerét és formáját alkalmazzuk a különleges gondozást igénylő gyermekek nevelésére, ápolására és szociális integrációjának biztosítására. Az alkalmazott módszer szerint minden emberi lény elvitathatatlan tulajdonsága a fejlődés képessége, függetlenül attól, hogy egyes részképességei elérik-e az átlagosan várható szintet, vagy néhány területen nehézségekkel küzd, és különleges gondozást igényel.

A Camphill otthonokban folyó gyógyító nevelés a személyes testi, lelki és szellemi fejlődés lehetőségét biztosítja az elfogadás, megértés és megfelelő tevékenységek biztosítása révén. Felkészíti és megtanítja a gyermekeket a gyermekkor alatt arra, hogy a családon kívül is tudjanak közösségben élni és tanulni. A lakóotthonban való nevelés nem szakítja el a gyermeket a családjától, mert az iskolai szünetekben, és minden második hétvégén hazatérnek a gyermekek.

A Camphill otthonokban folyó élet a hagyományos családi mintázatot követi. A gyermekek a lakóotthonban, mint egy családi közösségben élnek a házszülőkkel és az őket nevelő és ápoló munkatársakkal. Részt vesznek a képzési, nevelési, terápiás foglalkozásokon és az együtt élő közösség egyéb napi tevékenységében. A Camphill otthonban így a közös fedél alatt lakók – a házszülők, a munkatársak és a speciális nevelést igénylő gyermekek – egy valódi életközösséget alkotnak. Gondozók és a gyermekek az állandóan lüktető élethelyzetekben megélhetik a kölcsönös egymásra utaltságukat, képességeik határait, és lehetőségük nyílik ezek túllépésére, a fejlődésre. Ezáltal maga a közösségi élet válik gyógyítóvá.